przekaż
1,5% podatku dochodowego


Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku
Fundacja zarejestrowana została jako Organizacja Pożytku Publicznego w październiku 2004 roku, co mogą Państwo sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Dzięki temu za jej pośrednictwem możliwe jest wyposażenie Szpitala św. Zofii w nowoczesnej klasy sprzęt medyczny.

Każdy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, dokonując rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT, sam zdecydować, na co przeznaczone zostanie Jego 1,5% podatku.

Zachęcamy Państwa do wsparcia Szpitala Specjalistycznego św. Zofii i przekazania 1,5% podatku dochodowego Fundacji

W tym celu należy w formularzu PIT wskazać numer, pod którym Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. KRS 0000101727 oraz kwotę nieprzekraczającą 1,5% obliczonego podatku dochodowego, po zaokrągleniu do dziesiątek groszy w dół.

W zależności od tego, który formularz PIT podatnik zobowiązany jest wypełnić, dane do uzupełnienia znajdują się w następujących pozycjach:

  • poz. 126-130- PIT-28,
  • poz. 305-310 - PIT-36,
  • poz. 105-110 - PIT-36L,
  • poz. 124-129 - PIT-37,
  • poz. 58-63 - PIT-38.

Podatnik nie dokonuje wpłaty na konto bankowe Fundacji, gdyż zrobi to Urząd Skarbowy.
Należy pamiętać, aby:

  • wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół,
  • zgodnie z prawem - całą kwotę 1,5% podatku przekazać tylko jednej organizacji,
  • zeznanie roczne złożone zostało w terminie (między 2 stycznia a 30 kwietnia) i zawierało bezbłędnie wpisany numer KRS Fundacji, wówczas US dokona wpłaty.

Możliwość zadecydowania o przeznaczeniu 1,5% podatku dochodowego nie dotyczy płatników podatku od osób prawnych. Mają oni jednak możliwość dokonania na rzecz Fundacji darowizny, a następnie pomniejszenia podstawy obliczenia podatku o kwotę darowizny.

Przekaż Fundacji darowiznę


Przekaż Fundacji darowiznę i odlicz od podatku dochodowego


Wszystkich sympatyków Szpitala Specjalistycznego św. Zofii zachęcamy do wsparcia jego działalności poprzez dokonanie darowizny pieniężnej na rzecz Fundacji. Z tego tytułu możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty darowizny. Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania do 6% dochodu (PIT), a osoby prawne do 10% dochodu (CIT) w danym roku podatkowym.

Każdą, nawet najdrobniejszą kwotę można wpłacać bezpośrednio na numer konta:

Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie
Ul. Łucka 18 lok. 1801/1802
00-845 Warszawa
Nr konta 66 1240 6319 1111 0000 4780 2247
Z zaznaczeniem:
„DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE”