Od wielu lat Fundacja wspiera działalność leczniczą, diagnostyczną oraz merytoryczną Szpitala.

Od 2015 roku rozszerzyliśmy nasze działania o pomoc najmłodszym Pacjentom - chorym i nie w pełni sprawnym maluchom, urodzonym w naszym Szpitalu, których Rodzice / opiekunowie prawni nie są w stanie pokryć kosztów leczenia.

JAK UZYSKAĆ POMOC

Do Fundacji należy przesłać poniższe dokumenty:

  • podanie z prośbą o pomoc (uzasadniające potrzebę jej uzyskania)
  • kwestionariusz (pobierz poniżej)
  • zaświadczenie o dochodach rodziny (pobierz poniżej)
  • zaświadczenia lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia lub wypis ze szpitala nie starszy niż 6-miesięczny
  • kosztorys związany z leczeniem/rehabilitacją/zabiegiem
 

 

O zakwalifikowaniu do przyznania pomocy decyduje Zarząd Fundacji. Warunkiem otrzymania pomocy jest podpisanie porozumienia z Fundacją określającego zasady oraz sposób rozliczania przyznanych środków.

Pomoc uwarunkowana jest posiadanymi przez Fundację środkami oraz oparta jest na zasadach, które określa Regulamin udzielania pomocy Fundacji dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie

Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.

W RAZIE PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT

ZADZWOŃ
+48 22 25 59 872