Od wielu lat Fundacja wspiera działalność leczniczą, diagnostyczną oraz merytoryczną Szpitala.

Od 2015 roku rozszerzamy nasze działania o pomoc najmłodszym Pacjentom - chorym i nie w pełni sprawnym maluchom, urodzonym w naszym Szpitalu, których Rodzice / opiekunowie prawni nie są w stanie pokryć kosztów leczenia.

 

Jak uzyskać pomoc?

Do Fundacji należy przesłać poniższe dokumenty:

  • podanie z prośbą o pomoc (uzasadniające potrzebę jej uzyskania)

 

O zakwalifikowaniu do przyznania pomocy decyduje Zarząd Fundacji. Warunkiem otrzymania pomocy jest podpisanie porozumienia z Fundacją określającego zasady oraz sposób rozliczania przyznanych  środków.

Pomoc uwarunkowana jest posiadanymi przez Fundację środkami oraz oparta jest na zasadach określonych w Regulaminie udzielania pomocy Fundacji dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie

Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 25 59 872 lub adres e-mail: fundacja@szpitalzelazna.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie